มาแล้วจ้า!! ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562

2507

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเรื่องราวดีดีมาฝากคุณครูเช่นครับ โดยวันนี้ 27 มิถุนายน 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้แจ้ง ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 หรือ กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562 ให้ทุกท่านได้รับทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โดยมี ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ครับ

เปิดภาคเรียน 10 มิ.ย. 2562

รร.บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนใน DMC เลือกประเภท ความด้อยโอกาส “ยากจน”

– นักเรียนยากจนกลุ่มเดิม เพื่อยืนยันการมีตัวตนในสถานศึกษา

– นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ (ที่เข้าเรียนใหม่)

ภายในเดือน ก.ค. 2562

กสศ.จัดสรรเงินดอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มเดิม

1 ก.ค. – 20 ก.ค. 2562

เปิดระบบ CCT ให้โรงเรียนคัดกรองเฉพาะนักเรียนเข้าใหม่/ นักเรียนที่ขอทุนเพิ่ม/นักเรียนที่ครบรอบ 3 ปี(ป. 4)

1 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่

1-15 ส.ค. 2562

เปิดระบบ CCT บันทึกผลการรับรองข้อมูลโดย คกก.สถานศึกษา (us.05) รับรองเฉพาะนักเรียนเข้าใหม่/ขอทุนเพิ่ม และรับรองแผน ก.001

21-31 ส.ค. 2562

กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มใหม่

มิ.ย.-ก.ย 2562

รร.บันทึกการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ

ก.ย. 2562

เปิดให้บันทึก ก.002

ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรอง นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการคัดกรอง นักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณที่มา : ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน