คัดเด็กอาชีวะเรียนรู้โมเดิร์นฟาร์ม

529

สอศ.รับลูก เสมา 1 พัฒนาวิทยาลัยเฉพาะทาง
จับมือภาคเอกชนอัพเกรดหลักสูตรทวิภาคี
ประเดิมลงนามหอการค้าไทย-เยอรมันและกลุ่มมิตรผล เฟ้นเด็กอาชีวะ 154 คน
เรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่

วันนี้ ( 4 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)
มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
พัฒนาวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้น สอศ.จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
มากขึ้น โดยขณะนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกับหอการค้าไทย-เยอรมัน และกลุ่มมิตรผล
ในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพกลุ่มมิตรผล
เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทวิภาคี
ที่เป็นการเรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นฟาร์ม
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางกลุ่มมิตรผลได้ไปศึกษาต้นแบบการปลูก การจัดการ
เพื่อเพิ่มปริมาณผลิตอ้อยโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องจักรการจัดการที่ทันสมัยจากประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตอ้อยมากที่สุด
และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ

“ โมเดิร์นฟาร์ม
จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยดินให้ได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่
สุด มีการปลูกพืชบำรุงดิน สนับสนุนทำการเกษตรแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี
มีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้กำหนดเส้นทางตัดอ้อยได้แม่นยำ
ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน และ โมเดิร์นฟาร์มไม่ใช่แค่การปลูกพืช
แต่มีองค์ประกอบอื่นๆทั้งเรื่องไฟฟ้า เทคโนโลยีร่วมด้วย ดังนั้น
การพัฒนาเด็กอาชีวะในเรื่องนี้จึงมีหลากหลายสาขา” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า
สำหรับโครงการพัฒนาวิชาชีพฯ จะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2559
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จำนวน 154 คน โดยมีวิทยาลัยเข้าร่วม 7 แห่งดังนี้ วิทยาลัย เทคนิค
(วท.)สุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สุพรรณบุรี วท.สิงห์บุรี
แห่งที่ 2 วษท.สิงห์บุรี วษท.ขอนแก่น วท.ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
และวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในกลุ่มธุรกิจมิตรผล
และเมื่อเรียนจบสามารถทำงานกับกลุ่มมิตรผลได้ทันที.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 9:28 น.