หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4232

 

Advertisement

ศึกษานิเทศก์

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3
2.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยใช้บังคับตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องน่าอ่าน >> การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์1

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์2

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์3

 

 

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์4

Advertisement

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์5

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์6

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์7

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์8

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์9

 

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์10

ดาวน์โหลดไฟล์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์

ศธ. เดินหน้า จัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 แบบออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูลและภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/