หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

3495

 

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วยคือ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ทราบและถือปฏิบัตินั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3
2.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยใช้บังคับตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องน่าอ่าน >> การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์1
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์1
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์2
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์2
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์3
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์3

 

เรื่องน่าอ่าน >> มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์4
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์4
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์5
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์5
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์6
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์6
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์7
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์7
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์8
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์8
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์9
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์9

 

การคัดเลือกศึกษานิเทศก์10
การคัดเลือกศึกษานิเทศก์10

ดาวน์โหลดไฟล์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์

ศธ. เดินหน้า จัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 แบบออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูลและภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จาก สำนักงาน ก.ค.ศ.