คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65

2072
คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65
คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65

คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ซึ่งทางคุรุสภาได้จัดงานวันครูครั้งที่ 65 ขึ้น โดยในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว  ดังข้อความต่อไปนี้

ผมยังยืนยันว่าคุณครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนในการที่จะพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างและพัฒนาประเทศไทยของเรา ให้มีความเข้มแข็ง ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผมก็ยังยืนยันครับว่าถ้าหากว่าคุณครูทุกคน บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน มีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปด้วยกัน

เราจะสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม ผมขอให้เรานึกถึงกฎหลักๆ 3 ข้อครับ ปลดล็อกปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ถ้าหากว่าเราสามารถปลดล็อค กฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ที่มีความซับซ้อน   การพัฒนาการศึกษาไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเท่าที่ควร เราจะสามารถร่วมกันทำให้การพัฒนาการศึกษาเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอนครับ

เพิ่มเพื่อน

การเปิดกว้างก็ต้องเปิดกว้างให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การปรับเปลี่ยนก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญที่เราต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน การสอน ปรับเปลี่ยนการพัฒนาทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครู

ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย แต่เราต้องร่วมกันทำเราต้องเอาระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาแห่งความเป็นเลิศที่เราเรียกกันว่า HCEC หรือว่า DEEP เทคนิคการสอน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ในการประเมินในการร่วมกันสร้างทั้งคุณครูและนักเรียนให้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ถ้าเราร่วมกันทำทั้ง 3 ส่วน ได้ ปลดล็อค เปิดกว้าง ปรับเปลี่ยน ผมมั่นใจครับว่าการศึกษาไทยจะสามารถขับเคลื่อนไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศได้อย่างแน่นอน  ในการที่เราจะปรับพัฒนาการศึกษาเราต้องยกกำลังครับ ยกกำลังทั้งการพัฒนาคุณครู ยกกำลังในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนหรือว่าตัวนักเรียนเอง

ห้องเรียนวันนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียว คุณครูเองนอกเหนือจากการพัฒนาโรงเรียนแล้วแล้วยังสามารถ เพิ่มเติมในส่วนต่างๆได้นั้น ในทุกๆส่วนครับ เราต้องร่วมกันทำให้การศึกษาไทยมีความยืดหยุ่นมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง คุณครูครับผมมั่นใจครับว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังวางแผนแนวทางปลดล็อกในหลายๆเรื่องทำให้คุณครูจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยฐานะ ที่เราต้องมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนมากกว่าการแสดงผลงานทางวิชาการ เราต้องคำนึงถึงภาระหนี้สินรายได้ของคุณครู ซึ่งผมกำลังมุ่งมั่นร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงในการที่จะวางรากฐานในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้

การประเมินการเตรียมการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นครับที่ต้องคำนึงถึงภาระของคุณครูและลดภาระเหล่านั้นให้ได้ ปี 2564 จะเป็นปีที่ท้าทายให้กับพวกเราในวงการศึกษาทุกๆคน ผมหวังว่าเราจะสามารถร่วมกันพัฒนาทำให้ปี 2564 เป็นปีที่เราวางรากฐานแห่งความสำเร็จของการศึกษาไทยได้ครับ

สุดท้ายนี้ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกๆท่านคุณครูทุกๆคนบุคลากรทางการศึกษามีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรสมความปรารถนามีครอบครัวที่มีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทยร่วมกันครับ

คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65
คำกล่าว ปาฐกถา จาก รมว.ศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65

ชมย้อนหลังคลิกที่นี่