คำขวัญ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563

2328
คำขวัญวันครู63
                                                                                                                               คำขวัญวันครู63

นายกฯให้คำขวัญวันครู ปี2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้คำขวัญเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563

” ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา “

 

คำขวัญวันครู63
                                                                                                  คำขวัญวันครู63
คำขวัญวันครู63
                                                                                                                            คำขวัญวันครู63