Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คำขวัญวันครู 2559

Advertisement

0

Advertisement

คำขวัญ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559

“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

Advertisement