Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คำขวัญวันครู 2559

Advertisement

คำขวัญ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559

“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

You might also like