Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๖๐ เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

Advertisement

วันนี้ (4 มกราคม 2560) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในปีนี้ ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ว่า

เพิ่มเพื่อน

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

Advertisement

พร้อมกันนี้ยังได้แต่งเพลงชื่อว่า “สะพาน” ซึ่งเป็นเพลงประจำคณะรัฐมนตรี เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีทุกคนจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานพาพี่น้องประชาชนผ่านภาวะที่ลำบาก (เหมือนเป็นสะพานพาคนข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกราก) ไปสู่ทางที่ดีกว่า และพบเจอสิ่งใหม่ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน และข้าราชการ

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ปี พ.ศ.2560 เป็นปีที่สำคัญเป็นปีแห่งการเตรียมการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นสร้างความปรองดอง เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นสะพานย่อยค่อยเชื่อมโยง ให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น

Advertisement

พร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ว่า ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ คิดหวังสิ่งใด นอกจากคิดเพื่อตัวเองแล้ว ขอให้คิดถึงประเทศด้วย พร้อมกับหวังให้ปีใหม่เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นกว่าเดิม

—————————————————-

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ที่มา www.thaigov.go.th

 

You might also like