คำถามยอดฮิตที่สมาชิก กบข. มักจะสอบถามคือ “ทำไมช่วงนี้เงินในบัญชีสมาชิกเพิ่มขึ้น/ลดลง? เกิดจากอะไร?”

1667
สมาชิก กบข.
สมาชิก กบข.

คำถามยอดฮิตที่สมาชิก กบข. มักจะสอบถามคือ“ทำไมช่วงนี้เงินในบัญชีสมาชิกเพิ่มขึ้น/ลดลง? เกิดจากอะไร?”?

คำถามยอดฮิตที่สมาชิก กบข. มักจะสอบถามคือ
“ทำไมช่วงนี้เงินในบัญชีสมาชิกเพิ่มขึ้น/ลดลง? เกิดจากอะไร?”?

– ก่อนอื่นสมาชิกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เงิน กบข. ในบัญชีของสมาชิกทั้งหมดจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเติบโต
โดยเงินชดเชย + เงินประเดิม (ถ้ามี) จะถูกนำไปลงทุนใน “แผนหลัก” ตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนเงินสะสม + เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) + เงินสมทบ จะถูกนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก
ซึ่งในแต่ละแผนการลงทุนจะมีสัดส่วนและการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น หากมูลค่าสินทรัพย์ของแผนการลงทุนใดมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะด้วยสภาพเศรษฐกิจ หรือความผันผวนของตลาดทุน หรืออื่น ๆ ความเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นปัจจัยหลักทีส่งผลให้เงิน กบข. ของสมาชิก เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเอง

โดยสินทรัพย์หลักที่ กบข. ลงทุนในแต่ละแผนการลงทุน จะมีอยู่ 4 ประเภทคือ หุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก อสังหาริมทรัพย์
สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดของสัดส่วนสินทรัพย์ของแต่ละแผนการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Z3SSZa

คำถามยอดฮิตที่สมาชิก กบข. มักจะสอบถามคือ “ทำไมช่วงนี้เงินในบัญชีสมาชิกเพิ่มขึ้น/ลดลง? เกิดจากอะไร?”
คำถามยอดฮิตที่สมาชิก กบข. มักจะสอบถามคือ “ทำไมช่วงนี้เงินในบัญชีสมาชิกเพิ่มขึ้น/ลดลง? เกิดจากอะไร?”

#GPFcommunity #เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กบข.