คำร้องขอจากครู

445

คำร้องขอจากครู

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

คง
จำกันได้ไม่ลืมกับบรรยากาศวันที่นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครูทั่วประเทศ
คืนความสุขให้ครู คืนความสุขให้นักเรียน เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งมาถึงวันนี้ครูอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า
มีเรื่องอะไรบ้าง

แต่อย่างน้อย
เชื่อว่าสิ่งที่ครูไม่ลืมกับเรื่องที่นายกฯ
ขอให้ครูช่วยกันทำวิกฤตให้เป็นโอกาส
เพื่อประเทศชาติและเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นครูโดยจะนำข้อมูลไปพิจารณาปรับ
ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้

ขณะเดียวกันในวันนั้น นายกฯ
คาดหวังถึงการพัฒนาเด็กทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือไทยแลนด์ 4.0
ประเทศจะต้องสร้างครู บุคลากร และเด็ก มีความอยากรู้อยากเห็น
มีความคิดสร้างสรรค์และลองทำในสิ่งใหม่ๆ
เพื่อจะได้รับรู้ความก้าวหน้าของตัวเองและขอให้เป็นเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกับ
ผู้อื่น

ตอกย้ำถึงการจะไปถึงไทยแลนด์ 4.0 ได้
ครูจำเป็นต้องเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก ต้องปรับตัว ปรับความคิด
เพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ตามมาด้วยความสำคัญของสะเต็มศึกษา

ทั้ง
หมดคงไม่มีเรื่องใดที่ฟังแล้วจะชื่นใจเท่าเรื่องที่รัฐบาลจะดูแลครู
ด้วยการหาบุคลากรไปทำหน้าที่ธุรการแทนครู
เพื่อครูจะได้มีเวลาในการเตรียมการสอนให้มากขึ้น
เท่ากับเป็นการคืนครูให้แก่เด็ก

สิ่งที่นายกฯ
กล่าวในวันนั้น เชื่อว่าครูทั่วประเทศมีใจ
เกินร้อยพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า
เพื่อคุณภาพและการพัฒนาเด็กทักษะในศตวรรษที่ 21
หากจะลองรับฟังเสียงและทำตามคำร้องขอของครูบ้าง

ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
เช่น คอมพิวเตอร์ หรือการอุดหนุนรายหัว อยากให้เป็นไปตามขนาด
และลักษณะของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดูแลเด็กขาดโอกาส
การช่วยเหลืออุดหนุนจากรัฐต้องเป็นไปตามจริง

โดยเฉพาะการ
บอกเพียงนโยบายและให้ครูไปคิดนั้น บางเรื่องครูก็คิดไม่ทัน
เนื่องจากมีหน้าที่ต้องทำอีกหลายเรื่อง และรู้ไหมว่า
ทุกวันนี้ครูยังต้องรับนโยบายในทุกเรื่องมาปฏิบัติ
จนไม่มีเวลาสอนในชั้นเรียน นี่ยังไม่รวมถึงการเตรียมตัว
เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองในเรื่องใหม่ๆ ที่ตามมาอีก

แถมวันๆ ต้องนั่งเฝ้าหน้าไลน์รอรับการสั่งงานจากเขต ให้ทำอย่างด่วนอีกด้วย จะทำอย่างไรดี

ที่มา : วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ปีที่ 26 ฉบับที่ 9322 ข่าวสดรายวัน