Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

Advertisement

1

Advertisement

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

Advertisement

Download คำสั่งทั้งหมด ที่นี่ค่ะ

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ