คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกล วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล

4234
คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกล วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล
คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกล วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล

คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกล วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล (เฉพาะรายการช่อง DLTV ไม่รวม กศน.และอาชีวศึกษา)

– ระดับอนุบาลศึกษา ออกอากาศ 8.30-11.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 10-12

– ระดับประถมศึกษา ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 1-6

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง ☆ ช่อง DLTV 7-9

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำ ☆ ช่อง DLTV 13-15

– ระดับ กศน. ETV ผลิตรายการ
– ระดับอาชีวศึกษา สอศ.ผลิตรายการ

เริ่มส่งสัญญาณทดลองออกอากาศทางทีวีดิจิตอล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พ.ค.2563 เวลา 11.00 น. ช่อง 37-53 หากกล่องทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ดิจิตอลยังไม่มีช่องสัญญาณดังกล่าว กรุณาตั้งค่า/ค้นหาช่องอัตโนมัติใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล (เฉพาะรายการช่อง DLTV ไม่รวม กศน.และอาชีวศึกษา)
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล (เฉพาะรายการช่อง DLTV ไม่รวม กศน.และอาชีวศึกษา)

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล (เฉพาะรายการช่อง DLTV ไม่รวม กศน.และอาชีวศึกษา)
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล (เฉพาะรายการช่อง DLTV ไม่รวม กศน.และอาชีวศึกษา)

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอบคุณที่มาข่าวจาก : ศธ 630 องศา

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ : สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)

สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)