คำแนะนำ สำหรับ ผู้ปกครอง ชั้น ป.1 – ป.6  วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล (DLTV) 

1749
คำแนะนำ สำหรับ ผู้ปกครอง ชั้น ป.1 - ป.6  วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล (DLTV) 
คำแนะนำ สำหรับ ผู้ปกครอง ชั้น ป.1 – ป.6  วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล (DLTV)

คำแนะนำ สำหรับ ผู้ปกครอง ชั้น ป.1 – ป.6  วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล (DLTV) 

โดย คำแนะนำ สำหรับ ผู้ปกครอง ชั้น ป.1 – ป.6  วิธีการดูแล ลูกหลาน ระหว่าง เรียนทางไกล (DLTV)  การเรียนการสอนทางไกล ออกอากาศ 8.30-13.30 น. และออกอากาศซ้ำ (rerun) ช่วงบ่ายและค่ำอีก 2 ครั้ง  ช่อง DLTV 1-6

เริ่มส่งสัญญาณทดลองออกอากาศทางทีวีดิจิตอล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 พ.ค.2563 เวลา 11.00 น. ช่อง 37-53 หากกล่องทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ดิจิตอลยังไม่มีช่องสัญญาณดังกล่าว กรุณาตั้งค่า/ค้นหาช่องอัตโนมัติใหม่

 

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา
คำแนะสำสำหรับผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษา

เรื่องที่น่าสนใจ..
สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 
อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21” ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้

ขอบคุณที่มาข่าวจาก : ศธ 630 องศา