คืนเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)

681

คืนเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)

คืนเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ - 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)
คืนเงินทุน นักเรียนทุน เสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)

เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค https://cct.thaieduforall.org/ วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.) กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64

คืนเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ - 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)
คืนเงินทุน นักเรียนทุน เสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.)
เพิ่มเพื่อน

คืนเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค เปิดระบบคืนเงินนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มไม่บันทึก นร.05/กสศ.05 ภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 วันนี้ – 18 เม.ย. 65 (ระบบปิดเวลา 17.00 น.) สถานศึกษาที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้ภายใน 20 วันทำการ หลังระบบเปิดให้ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ให้ดำเนินการคืนเงิน กสศ. ในระบบ ด้วยรูปแบบ Bill Payment เท่านั้น 💵 ☑️ไม่มีตัวตน ☑️ย้ายออก ☑️ลาออก ☑️เสียชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📲 Inbox ของเพจ หรือที่👉 [email protected] และทาง Call Center ☎ 02-0795475 กด 1 (ในวันและเวลาทำการ)

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting