คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร

1368
คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร
คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร

คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปิดให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐฯ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้

ดังนั้นเพื่อให้นโยบายการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและได้คุณภาพมาตรฐาน

คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร
คุณครูควรรู้!!! คู่มือ การขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชาต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข