Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูตรวจสอบด่วน!! หลักสูตรที่สามารถเปิดอบรม คูปองครู ปี 2561

Advertisement

ด่วน! Update ล่าสุด ตรวจสอบหลักสูตร ที่สามารถเปิดอบรมคูปองครู ปี 2561 ได้ที่นี่

 

      ครูผู้มีสิทธิ์ใช้เงินคูปอง 10,000 บาท เพื่ออบรมพัฒนาตนเองในโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรรูปใหม่ ประจำปี 2561 อย่าปล่อยให้ตนเองเสียสิทธิ์การอบรมที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ  รีบตรวจสอบหลักสูตร และรุ่นที่เปิดอบรมได้ ครูสามารถใช้สิทธิ์เลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) และบริบทของโรงเรียน  โดยจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วเท่านั้น  สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดรุ่นอบรมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาโดยใช้รหัสหลักสูตรค้นหาได้ที่

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=class 

 

หรืออยากทราบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระใด  ระดับใด  เปิดที่ไหนบ้าง  สามารถตรวจสอบได้จากระบบแผนที่ GIS ของสถาบันคุรุพัฒนาได้ที่นี่  

https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=map_obec_detail

 

      ขณะนี้ครูงง และสับสนมากว่า “จะอบรมได้หรือไม่”  “จะเสียสิทธิ์หรือไม่” เพราะทางสำนักงานเขตการศึกษาประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ทั้ง ๆ ที่ได้ทำการเลือกหลักสูตรและสำรองที่นั่ง (Booking) ไปแล้ว รวมถึงการประกาศให้ทราบเฉพาะหลักสูตรที่จัดรุ่นได้เท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าหลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนาว่าให้เปิดรุ่นอบรมได้หรือไม่ จึงจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาที่ว่าครูผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม  แต่ไม่หน่วยพัฒนาครูไม่ได้เปิดอบรมหรือเปิดแต่ไม่ได้เปิดในพื้นที่เขตตรวจราชการ (Cluster) หรือไม่ได้รับการอนุมัติให้เปิดอบรม  และครูที่มีรายชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม แต่หน่วยพัฒนาครูได้รับอนุมัติเปิดรุ่นและได้เปิดรุ่นอบรม ทำให้จุดนี่แหละที่จะเป็นปัญหาสำคัญที่ให้ครูเกิดความครูสับสน งง แล้วก็ งง ตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นตอนการ Booking ว่าที่นั่งเต็มทำให้ไม่ได้สำรองที่นั่ง (Booking) เข้าร่วมอบรม เพราะยังมีครูอีกจำนวนมากยังไม่ได้ทำการจองที่นั่งการเข้าอบรม และทำให้ตัวเลขการจองที่นั่งกระจายไม่สามารถจัดรุ่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดทำให้จัดรุ่นไม่ได้  อีกทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่ได้แจ้งให้หน่วยพัฒนาครูได้รับทราบในกรณีที่มีจำนวนการจองที่นั่งมาจำนวนน้อย

ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ปล่อยโอกาสให้ตนเองเสียสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม  จึงต้องรีบตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้จัดอบรมได้จากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วเท่านั้น  ซึ่งในปีนี้ สพฐ. มีนโยบายไม่ให้ครูเดินทางไปอบรมในที่ไกลๆ  ให้อบรมได้เฉพาะในเขตตรวจราชการ (Cluster) ที่ตนเองสังกัดอยู่

       สำหรับการ Booking ในรอบที่ 1 (25 เม.ย. – 2 พ.ค. 61) ที่ผ่านมาหากจำนวนผู้เข้าอบรมไม่สามารถจัดรุ่นได้  ข้อมูลในระบบจะถูกล้างออก  ยอดเงินในระบบคูปองของครูก็มียอดครบ 10,000 บาท เช่นเดิม และในการ Shopping หลักสูตร ระบบจะใช้หลักการจัดลำดับเวลา (Timestamp)  ใครลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ได้ที่นั่งในการอบรมก่อน  ดังนั้นครูต้องวางแผนการลงทะเบียน เตรียมการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี)    

      สรุปว่า การ Booking หรือ ไม่ได้ Booking จัดรุ่นได้ หรือจัดรุ่นไม่ได้  มีชื่อเป็นผู้เข้าอบรม หรือไม่มีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมอบรม  ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียน (Shopping) หลักสูตรที่คุณครูประสงค์จะเข้าร่วมอบรมได้ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการ Shopping หลักสูตรในรอบที่ 1 วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 อย่าปล่อยให้โอกาสสำคัญนี้หลุดลอยไป  เพราะจะทำให้การอบรมพัฒนาตนเองขาดความต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการประเมินวิทยฐานะในคราวต่อไป

 คุณครูสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรของเราได้ที่

 https://www.facebook.com/Learning.by.TIPS/

 

You might also like