Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูห้ามพลาด!! 8 ก.พ. 2562 ก.ค.ศ.เชิญประชุมทางไกล เรื่องการเลื่อนเงินเดือนครูฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Advertisement

คุณครูห้ามพลาด!! 8 ก.พ. 2562 ก.ค.ศ.เชิญประชุมทางไกล เรื่องการเลื่อนเงินครูฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 OBEC LINE ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เชิญประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Advertisement

โดยในการประชุมครั้งมีกลุ่มเป้าหมายคือ

ผอ.สพท.,รองผอ.สพท.

ผอ.สถานศึกษา

ศึกษานิเทศก์

ครู

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

ช่องทางในการรับชม

YOUTUBE OBEC TVONLINE

FACEBOOK OBEC TVONLINE

WWW.OBEC.TV

ดังนั้นเรื่องที่คุณครูกำลังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนอยู่ น่าจะได้รับคำตอบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ อย่างแน่นอน และเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจะนำประเด็นสำคัญมาแจ้งต่อคุณครูที่ไม่สะดวกในการรับชมอย่างแน่นอนครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม


ที่มา : OBEC LINE

You might also like