Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน!! ผอ.สพค. ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น.

Advertisement

เรียน ทุกท่านค่ะ

สรุปยอดลงทะเบียน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 9:00 น.
– จำนวนผู้เข้าระบบ 2,117,308 ครั้ง
– จำนวนครูที่ลงทะเบียน: 223,027 ที่นั่ง
– จำนวนครูที่ผ่านการอนุมัติจาก ผ.อ.: 99,474 ที่นั่ง
โดยระบบจะเปิดให้ครูลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันทื่ 3 มิถุนายน เวลา 24.00 น.
………………………………..
จากการ Shopping รอบแรก วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิ.ย.2561
ขออนุญาตสรุป
คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ
ดังต่อไปนี้
1. ทำการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวแล้ว แต่ข้อมูลในระบบยังไม่เปลี่ยนให้
-ต้องให้ admin ฝ่ายบุคคลของเขตพื้นที่ต้นสังกัด/ต้นสังกัดเดิม(กรณีย้ายเขต) กดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ก่อน ข้อมูลจึงจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน

2. กรณีแจ้งอีเมล์ใหม่ไปแล้ว (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์
-หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนกรณีลืมรหัสผ่าน ในกรณีที่ 2 (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แล้ว ต้องเข้าระบบ taining.obec.go.th อีกครั้งเพื่อไปกดลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรับ link ในการเปลี่ยนรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งเข้ามา

3. Admin เขตพื้นที่ทำการกำหนดสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับ link ในอีเมล์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน
-เนื่องจากเมลที่ใช้เป็นเมลของหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงานเช็คกับอีเมล์ server ของหน่วยงานซึ่งมีปัญหาในการรับอีเมล์ แนะนำให้ใช้เป็น gmail

4. กรณีสถานที่อบรมที่ได้ booking ไว้อยู่ไกล จะสามารถยกเลิกการอบรมได้หรือไม่
-สามารถยกเลิกการอบรมได้ปกติ ซึ่งต้องชี้แจงโดยกรอกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกการไปอบรมในระบบด้วย

5. สามารถไปอบรมข้ามจังหวัดได้หรือไม่
-สามารถไปได้หากไม่ไกลเกินกว่าภายในภูมิภาคต้นสังกัด แต่ทั้งนี้ต้องชี้แจงเหตุผลกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องไปอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งการอนุมัติการไปอบรมเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะให้ไปหรือไม่

6. ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการไปอบรมในระบบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากในรอบ booking ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กรอกเป็น 0 บาท ซึ่งข้าราชการครูสามารถส่งเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการได้ตามระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในระบบให้ตรงกับเอกสารในการขอยืมเงินทดรองราชการของข้าราชการครูอีกครั้ง

7. ผอ.รร. ลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้
-ประสานไปยัง admin เขตพื้นที่เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าไปอนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูได้

8. โรงเรียนไม่มี ผอ. จะทำอย่างไร
-ให้รักษาการเป็นผู้อนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน โดยต้องแจ้งไปยัง Admin เขตพื้นที่ เพื่อขอให้กำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติการไปอบรม
………………………..
ผอ.สพค.สพฐ.
31 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.05 น.

ที่มา : สพค. สพฐ.


You might also like