Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน!! โรงเรียนต้องดำเนินอย่างไร กับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2560 (จัดทำโดย สพฐ.)

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน

โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังจัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆ อยู่ตอนนี้ มาให้ทุกท่านได้นำไปศึกษาก่อนที่จะมีการมาขยายผลจากผู้ที่เข้าอบรมอีกครั้ง ครับ

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement


ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like