Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุณครูเช็คด่วนที่นี่! 1,460 หลักสูตร ที่ใช้สำหรับพัฒนาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ/คงวิทยฐานะ

Advertisement

0

ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

คำชี้แจงเงื่อนไขการรับรองหลักสูตร คลิก

Advertisement