วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน

Advertisement

คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกผอ.โรงเรียน 2566 ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือ คุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16/2565 ในกรณีที่เป็นครูผู้สอน

หนังสือที่อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 05009/744 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา และนิยาม คำว่า “หัวหน้ากลุ่ม” ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อ 2 ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยข้อ 2.2 ระบุว่า ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ข้อ 2.2 ที่กำหนดว่า “ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี” ซึ่งคำว่า “หัวหน้ากลุ่ม” ตามเจตนารมณ์ของการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตามโครงสร้างการแบ่งานของสถานศึกษา โดยต้องได้รับมอบหมายและมีคำสั่งจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ช่วยปฏิบัติงานในลักษณะงานของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ มาตรฐานตำแหน่งฯ กำหนดให้ใช้กับ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น คำว่า “หัวหน้ากลุ่ม”จึงต้องเป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งงาน ของสถานศึกษาในสังกัดนั้น

 

ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือคุณ สมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือคุณ สมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
ก.ค.ศ.ตอบข้อหารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก ผอ.โรงเรียน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว16 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments