คุณหญิงกัลยา ชงนายกฯแจก “smart devices” ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์

1361

 

คุณหญิงกัลยา ชงนายกฯแจก “smart devices” ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์
คุณหญิงกัลยา ชงนายกฯแจก “smart devices” ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์

คุณหญิงกัลยา ชงนายกฯแจก “smart devices” ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโค้ดดิ้งสำหรับประชากรทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 3 โครงการ

ได้แก่ โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ 2.การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และ 3.การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะช่วยสร้างการคิดอย่างมีเหตุผลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

โฆษก รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอการลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเสนอให้มีการจัดหาอุปกรณ์ (smart devices) ประกอบการเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนได้ยืมใช้งานจากโรงเรียน ซึ่งจะร่วมกับภาคเอกชนและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

“เราต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งการมีอุปกรณ์หรือ smart device ให้แก่นักเรียนได้ใช้งานจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียนในอนาคตได้เป็นอย่างมาก” นางดรุณวรรณ กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลคุณหญิงกัลยา ชงนายกฯแจก “smart devices” ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์ จาก  At_HeaR