Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คุรุสภาตั้งเป้าทำมาตรฐานครูอาเซียน

Advertisement

ดึง”สิงคโปร์-บูรไน”เป็นแนวร่วมวางแผนเน้นสมรรถนะ-ความเป็นครู

เพิ่มเพื่อน

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี รมว.ศึกษาธิการ
มีมติเห็นชอบให้คุรุสภา
จัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นวันที่ 17-21 ก.ย.59 ที่ประเทศเกาหลีใต้
ว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดทำมาตรฐานดังกล่าวนั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและศึกษาในรายละเอียด โดย นพ.ธีระเกียรติ
มอบให้คุรุสภาไปศึกษาจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับครูของประเทศต่าง ๆ
ในอาเซียนว่ามีอะไรบ้าง อาทิ สิงคโปร์ เน้นให้ครูมีทักษะและเทคนิคการสอน
เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้คุรุสภา
ประสานไปยังสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม
มาเป็นแนวร่วมกับไทยในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2
ประเทศยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

Advertisement

Advertisement

“ได้มีการหารือเรื่องนี้มาหลายครั้ง แต่ยังไม่ตกผลึก
ในหลักการเบื้องต้นกรอบมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน
จะต้องเน้นสมรรถนะความรู้ ความสามารถของครู ทั้งความรู้พื้นฐาน หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมิน
ซึ่งครูควรต้องมีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
ที่สำคัญต้องรวมเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูเข้าไปด้วย
แม้จะเป็นเรื่องที่วัดยากแต่มีความสำคัญ
จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้คนที่อยากเป็นครูแท้จริง ซึ่งประเทศอื่น ๆ เช่น ลาว
กัมพูชา ก็ให้น้ำหนักเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู เช่นกัน”

ดร.ชัยยศ กล่าวและว่า การประเมินสมรรถนะครูตามมาตรฐานนั้น
จะกำหนดไว้เป็นระดับ ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้คุรุสภา
หารือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (สคช.) ด้วย
ทั้งนี้หากมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
และมีการนำไปใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครูให้สอดคล้องกันด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

You might also like