คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

2421
คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564
คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ ที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่ง ผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28848/

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564 ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ กรอกข้อมูล เจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่ง ผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังหน่วยคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28829/

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 ผู้มีสิทธิเสนอผลงาน หรือเสนอชื่อ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อ และรายงานผลงาน ตามแบบขอรับรางวัลที่กำหนด ไปยังหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28843/

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ผู้เสนอผลงานหรือได้รับ การเสนอชื่อ กรอกแบบรายงานประวัติและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด และส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28838/

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ผู้เสนอผลงานหรือได้รับ การเสนอชื่อกรอกข้อมูลเจ้าของประวัติและผลงานที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนดและส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28853/

 

คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564
คุรุสภาประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา