คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ E-PLC ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

748
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox: E-PLC Sandbox) และรูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ดังต่อไปนี้ 1)

เพิ่มเพื่อน

รูปแบบที่ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน (Ethics PLC Sandbox: E-PLC Sandbox) จำนวน 7 แห่ง และ 2) รูปแบบที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) จำนวน 18 แห่ง

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

👉👉 ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/04/37273/

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง

 

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ :รวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย !! ดาวน์โหลดได้ฟรี จาก CMMU Libary

เรียนออนไลน์ ฟรี 13 รายวิชา กับ Thaimooc สมัครสมาชิกและสมัครเรียนได้ที่ thaimooc.org

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2565 จำนวน 25 แห่ง จาก คุรุสภา