คุรุสภาประกาศผล”ครูผู้สอนดีเด่น”ประจำปี 2558 จำนวน 2,324 คน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่!

466

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” จำนวน 2,324 คน ดังนี้

รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ! หรือ คลิกที่นี่

 ที่มา : เว็บไซต์คุรุสภา