คุรุสภาประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

944

 

รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

คุรุสภาประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เผยแพร่ข้อมูล คุรุสภาประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ดังนี้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียง ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

สามารถดูรายละเอียดรายชื่อได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสแกน QR CODE เพื่อดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู2564
รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู2564
รายชื่อผู้ผ่าน ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
รายชื่อผู้ผ่าน ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ คุรุสภาประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 จากเว็บไซต์ คุรุสภาค่ะ