วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันคุรุสภาสำรวจข้อมูล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คุรุสภาสำรวจข้อมูล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Advertisement

 

คุรุสภาสำรวจข้อมูล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครูรางวัลของคุรุสภา “เติมฝัน & ก้าวต่อ” เพื่อสร้างและส่งเสริมเครือข่ายครูรางวัลของคุรุสภา ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

คุรุสภาสำรวจข้อมูล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตอบแบบสำรวจคลิกที่นี่

ส่งต่อแรงบันดาลใจ ไปยังผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญ และจำเป็นในการประกอบวิชาชีพ ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะสำรวจข้อมูลของผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว. รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ผ่านระบบกูเกิลฟอร์ม เพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายครูรางวัลของคุรุสภา ในโอกาสต่อไป และให้ข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

Advertisement

จึงขอเชิญชวนผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ตอบแบบสอบถามการสำรวจข้อมูลในระบบ Google Form ที่ https://forms.gle/79222DAbppFWLnUCA ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันนี้ 30 มิถุนายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามที่ โทร. 0 2281 4843

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เคยได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็ม
เชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึก
พระนามาภิไธยย่อ กว. รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและส่งเสริมเครือข่ายครูรางวัลของคุรุสภา ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นในการประกอบวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ บริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม จัดสรรงบประมาณ จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 3 เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments