คุรุสภาอนุมัติ ให้ 3 สาขา สามารถ เรียนป.บัณฑิตได้ ได้แก่ วิทย์ คณิตฯ เทคโนฯ

485

    พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์
เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,

นายการุณ

สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วม
ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
225 เขตพื้นที่การศึกษา

เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 10/2559 และ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 22
มีนาคม 2559 ได้แจ้งในที่ประชุมในหัวข้อ

    การผลิตและพัฒนาครู 
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรองรับในเรื่องนี้ไว้แล้ว
จำนวน 4,000 คนต่อปี เพื่อให้ทุนเรียนครูและบรรจุในภูมิลำเนาของตนเอง
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำงานร่วมกันในเรื่องนี้
และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้อนุมัติให้ผู้เรียนจบปริญญาตรีใน
3 สาขาขาดแคลน คือสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต) เพื่อมาเป็นครูได้

อ่านเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่นี่ : ตรวจสอบที่นี่! 11 โครงการเร่งด่วน ของศธ. หลังปรับโครงสร้างฯ