คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

2365
คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564
คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

โดยทางเพจ คุรุสภาได้เผยแพร่ข้อมูล การจัดงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ดังข้อความต่อไปนี้ การจัดงานวันครู ส่วนกลาง แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564 โดยรับชมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

เฟส 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

เฟส 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

สำหรับส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยในส่วนของการจัดงานวันครูออนไลน์ ในวันที่ 16 มกราคม 2564 มีกำหนดการดังภาพด้านล่างเลยค่ะ

คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564
คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

ซึ่งหากถึงวันที่ 16 มกราคม 2564 ครูอัพเดตดอทคอมก็จะนำลิงก์ช่องทางการเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ที่ทางคุรุสภาจัดขึ้น มาฝากคุณครูแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้ คุรุสภายังเชิญชวนคุณครูส่ง บัตรคารวะครูออนไลน์ให้คุณครูที่ทุกท่านเคารพโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564
คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564

ส่งบัตรคารวะครูคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ ภาพ และข้อมูล คุรุสภาเชิญเข้าร่วมงานวันครูออนไลน์ ครั้งที่65 ปีพ.ศ.2564 จากคุรุสภาค่ะ