คุรุสภาเพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

4274
คุรุสภาเพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา
คุรุสภาเพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 คุรุสภาได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ตามนโยบายด้านมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร. วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้คุรุสภาได้เพิ่มช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกคุรุสภา ผู้ขอรับบริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบคำถามในวันและเวลาราชการ

การเพิ่มช่องทางการบริการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายด้านมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ได้งดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการ และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน สลับวันมาปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนคนที่จะมาอยู่รวมกันภายในสำนักงานตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) ซึ่งคุรุสภาพร้อมอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกคุรุสภาในทุกสถานการณ์ แม้จะต้องปฏิบัติงานที่บ้านเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ยังรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่ากับภาวะปกติ

สมาชิกคุรุสภาผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับ หรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท สามารถดำเนินการ ผ่านระบบ KSP Self – Service และ KSP School โดยสามารถเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบดังกล่าวได้อีกด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้พิจารณาใช้ช่องทางการติดต่อทางเลือก อาทิ  ทาง call center หมายเลข 02 304 9899  ทางโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาส่วนภูมิภาค (จังหวัดที่ท่านสังกัด) ทางข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และทางผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวก และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเดินทางมาติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
หากคุณครูต้องการถาม – ตอบ งานใบอนุญาตสามารถถามตอบได้ที่ news.ksp.or.th/support/

คุรุสภาเพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา
คุรุสภาเพิ่มช่องทางการติดต่อ “ถาม – ตอบ งานใบอนุญาต” ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจากเพจ คุรุสภา เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้แจ้งข่าวสารและอำนวยความสะดวกกับคุณครูในครั้งนี้

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/