คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

3022
คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564
คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

>>คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563 จำนวน 9,283 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน
ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26941/

>>คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกษียณอายุ งานในปี พ.ศ. 2564 (30 กันยายน 2564) ยื่นแบบขอรับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 ผ่านระบบ KSP Self-Service ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

>>สมัครระบบ KSP Self-Service ได้ที่ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26880/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2280 4333 และ 0 2282 3154

คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564
คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

 

คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564
คุรุสภา กำหนดยื่นแบบ ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ >>

ดาวน์โหลด แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 (แบบ มอ. 1)

ดาวน์โหลด แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงินครูอาวุโส ประจำปี 2564 (แบบ มอ. 2)

ดาวน์โหลด ผลการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 (แบบ มอ. 3 สำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน)

ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  และประกาศนียบัตร  ประจำปี  2564 (แบบ มอ. 4 สำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน)

ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ (แบบ มอ. 5 สำหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน)

ข้อแนะนำของผู้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2564 การตรวจสอบคุณสมบัติตามแบบ มอ.1 มอ. 2 และ มอ. 5

สถานที่ติดต่อขอรับ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 ผ่านระบบ KSP Self-Service

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา