คุรุสภา ขอเชิญชวน ยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์

1886
คุรุสภา ขอเชิญชวน ยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์
คุรุสภา ขอเชิญชวน ยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์

คุรุสภา ขอเชิญชวน ยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์

คุรุสภาขอเชิญชวน
ยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาระการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

โลกยุคใหม่ อะไรๆ ก็ง่าย ทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้ว

-ดูวิดีทัศน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่
https://youtu.be/rKRBLVIy9PA

-สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service ที่ http://selfservice.ksp.or.th โดยเลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต แล้วเลือก “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” แล้วเลือกไอคอนพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

-ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26080/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คุรุสภา ขอเชิญชวน ยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ จากคุรุสภา