คุรุสภา ประกาศผลการประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก ในรอบตัดสิน

1427
คุรุสภา ประกาศผล การประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”
คุรุสภา ประกาศผล การประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”

คุรุสภา ประกาศผล การประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ  ครูดี..ที่รัก 

สวัสดีครับ  ครูอัพตเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  โดยทาง คุรุสภา ประกาศผล การประกวด
ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”  รายละเอียดดังนี้ครับ

        ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 54 เรื่อง ประกอบด้วย ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 41 เรื่อง และประเภทนักเรียน จำนวน 13 เรื่อง และมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้แก่ ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 เรื่อง และ ประเภทนักเรียน จำนวน 6 เรื่อง

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบตัดสินเรียบร้อยแล้ว มีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวด รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล ได้แก่ ประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล  และ ประเภทนักเรียน จำนวน 6 รางวัล ดังนี้

          1.ประเภทนิสิต นักศึกษา  
รางวัลระดับเหรียญทอง (
Gold Medal) รับเงินรางวัล 15,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “Memories of a Teacher” ของทีม Quarantine Studio จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

          รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ครูสุริยา” ของทีม Buu Edtechteam จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ  ผลงาน “อุทิศ” ของทีม ไฟท์ฟอร์โควิด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal)  จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ครูจันทรา”  ของทีม Twelve Production จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ผลงาน “LGB…Teacher”  ของทีม Rainbow จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ ผลงาน “ลมหายใจของครู”  ของทีม ลมหายใจของครู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       2.ประเภทนักเรียน 
รางวัลระดับเหรียญทอง (
Gold Medal)  รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ผู้จัดการ”  ของทีม Amazing Team  จากโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี

          รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)  จำนวน2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน “ครูของผม เป็นมากกว่านั้น”  ของทีม ทุ่งหว้าวรวิทย์  จากโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  จังหวัดสตูล  และ ผลงาน “เรือจ้างชั่วคราว Contract Teacher” ของทีม SJ Production  จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี

รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal)  จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ผลงาน Inside the Book” ของทีม Production Hub  จากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร  ผลงาน “ลูก…ไม้”  ของทีม ผ้าลาย  จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี และ ผลงาน “ครูดี…ที่รัก” ของทีม Nangkaew Team  จากโรงเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว  จังหวัดราชบุรี

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  คุรุสภา