วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาคุรุสภาประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 1 วิชา 30...

คุรุสภาประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 1 วิชา 30 คน

Advertisement

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565

คุรุสภา ประกาศผล ผู้ผ่านเกณฑ์ การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 1 วิชา 30 คน

ประกอบกับคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรณีการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาและให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เสนอต่อประธานกรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาลงนามประกาศและรายงานต่อคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2565 ได้มีมติให้การรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ของผู้ยื่นคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 6/2565 วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯดังกล่าว สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เป็นเท็จ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

Advertisement

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดูรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์ การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 1 วิชา 30 คน

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าใสใจเพิ่มเติม PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู ไฟล์ doc & word  ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments