คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

1432

คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

คุรุสภาประกาศผลรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33731/

2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33736/

3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33734/

4. รางวัลคุรุสดุดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33740/

5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33738/

คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล
คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล คุรุสภา ประกาศผล รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล  จาก คุรุสภา