คุรุสภา ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 91 ผลงาน

2561
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2564
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2564

คุรุสภา ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 91 ผลงาน

advertisement

คุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับประเทศ” จำนวน 91 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง จำนวน 21 ผลงาน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 31 ผลงาน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน 39 ผลงาน

advertisement

ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-001
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-001
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-002
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-002
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-003
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-003
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-004
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-004
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-005
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-005
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-006
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-006
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-007
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-007
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-008
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-008
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-009
ประกาศหนึ่งโรงเรียน-หนึ่งนวัตกรรม-ระดับประเทศ-64-page-009

ดาวน์โหลดประกาศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ คุรุสภา ประกาศผล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 สถานศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ 91 ผลงาน จากเว็บไซต์ คุรุสภา