มาแล้ว !!! คุรุสภา  ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปี 2562  จำนวน  1,047 คน  เข้ารับรางวัล  วันครู  63 

2206

มาแล้ว !!! คุรุสภา  ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปี 2562  จำนวน  1,047 คน  เข้ารับรางวัล  วันครู  63

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจ  มาฝากคุณครูทุกท่านครับ  ด้วย คุรุสภา  ประกาศผลการ
คัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562  จำนวน  1,047 คน โดยจะมีการมอบรางวัล  ในช่วง วันครู 63  คือ ระหว่างวันที่  16 – 17 มกราคม 2563  ดังรายละเอียดครับ..

มาแล้ว !!! คุรุสภา  ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปี 2562  จำนวน  1,047 คน  เข้ารับรางวัล  วันครู  63 
มาแล้ว !!! คุรุสภา  ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปี 2562  จำนวน  1,047 คน  เข้ารับรางวัล  วันครู  63 

 

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน เรียบร้อยแล้ว และเข้ารับรางวัลในช่วงสัปดาห์วันครู ระหว่าง
วันที่  16 – 17 มกราคม 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ  คลิกที่นี่..

ติดตามอ่านต่อที่

 

ขอขอบคุณที่มา  คุรุสภา