คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563

2084
คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563
คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563

คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาโดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ  ในปี พ.ศ. 2563 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2563 นั้น บัดนี้ มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563  จำนวน 9,283 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำครูอาวุโส ประจำปี 2563 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 4333

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2563

คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563
คุรุสภา ประกาศรายชื่อ ครูอาวุโส ประจำปี 2563

ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม คลิกที่นี่

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา