คุรุสภา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบการรับรองใบปริญญา

651

คุรุสภา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบการรับรองใบปริญญา

คุรุสภา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบการรับรองใบปริญญา
คุรุสภา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ระบบการรับรองใบปริญญา

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการที่ตนได้รับมอบหมายจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา นั้น ขณะนี้ตนได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เช่น เรื่องระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรื่องระบบการรับรองใบปริญญา เนื่องจากที่ผ่านมาตนพบว่ากระบวนการในการดำเนินงานใช้ระยะเวลานาน และไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตครูได้ตรงจุด ดังนั้นคุรุสภาจึงปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการต่างๆ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเรื่องการควบคุมคุณภาพการผลิตครูด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสามารถการันตีได้ ว่า สามารถครูที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา

นายประวิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังได้ปรับปรุงในเรื่องระบบจรรยาบรรณความเป็นครู ที่จะต้องทำให้เร็วขึ้น และเรื่องใดที่มีความผิดชัดเจนและมีผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของส่วนราชการแล้ว คุรุสภาก็จะใช้ผลการสืบสวนนั้นในการดำเนินการพิจารณาโทษทันที จะไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนอีก ซึ่งจะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการสอบสวน และดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักสูตร ป.บัณฑิต คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร