คุรุสภา ลดตั๋วครู เหลือ3ชนิด

471

คุรุสภาได้ข้อยุติลดตั๋วครูเหลือ 3 ชนิด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่ออายุทุก
5 ปีเหมือนเดิม

    วันนี้ (6 ต.ค.)ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งมีข้อเสนอว่าให้พิจารณาปรับลดชนิดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากที่มีหลาย
ชนิด ได้แก่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหนังสือรับรองสิทธิหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต และ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตสาขาขาดแคลน
ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า ให้เหลือ 3ชนิด คือ
1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะออกให้แก่คนที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมีประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะหลักสูตรที่เสนอมาให้คุรุสภารับรองหากได้รับการรับรองผู้ที่จบหลัก
สูตรนั้นๆ ก็จะได้ใบอนุญาตประกอบชวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
ให้ต่ออายุทุก 5ปีเหมือนเดิม

    รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า 2.ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ซึ่งจะออกให้แก่คนที่มีความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 9 มาตรฐาน
แต่ไม่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น
เมื่อได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนแล้ว
ต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาเป็นเวลา1ปี
แล้วรับการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา
หากประเมินผ่านก็จะมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
โดยใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจะมีอายุ 2 ปี แต่หากไม่ผ่านการประเมินภายใน2
ปีแรก ก็จะได้รับการต่ออายุอีก 2 ปี และ
3.หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตฯ
ซึ่งจะออกให้แก่คนที่สถานศึกษาต้องการหรือครูสาขาขาดแคลนที่คุรุสภาได้
ประกาศไว้แล้ว โดยหนังสืออนุญาตนี้จะมีอายุ 2 ปี แต่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต
จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หากไม่ผ่านก็จะได้รับการต่ออายุหนังสืออนุญาต 2 ปี.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 15:20 น.