คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

1011
คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด
คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

พบกับ “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach”
“11 ครูผู้สร้าง ที่หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ศิษย์ของครูทั้ง 11 คน ประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child – Centered Approach)”
ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊ก เเฟนเพจคุรุสภา https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial

เพิ่มเพื่อน

ในวันนี้ เวลา 17.00 น. ครูทีม” นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร
“จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Focus ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ถ้าเธอไหว…ครูก็ไหวเสมอ”

การ “เสวนา 11 ครูผู้สร้าง” คือ หนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้แนวคิด Education Transformation in the Post-COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด เริ่มระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม – 31 ตุลาคม 2564 เตรียมพบกันได้เร็ว ๆ นี้ ที่ www.ksp.or.th และ แอปพลิเคชัน “khuru on mobile”

คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด
คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ คุรุสภา เชิญประชุมวิชาการออนไลน์ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด จาก คุรุสภา