‘คุรุสภา’ เปิดช่องทางการให้บริการด้านใบประกอบวิชาชีพ

3450

‘คุรุสภา’ เปิดช่องทางการให้บริการด้านใบประกอบวิชาชีพ

‘คุรุสภา’ เปิดช่องทางการให้บริการด้านใบประกอบวิชาชีพ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายเดินทางมาเองแล้ว เพราะเปิดบริการให้แก่ครูทั้งทางไปรษณีย์ เคาน์เตอร์บริการ และออนไลน์

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าใช้งาน มี 2 ระบบ คือ

■ KSP e-Service
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx

เป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพ ได้แก่
– การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
– การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน

■ KSP School
https://school.ksp.or.th/ksp-sch/index.jbx

เป็นช่องทางในการให้บริการสำหรับหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อดำเนินการยื่นคำขอแบบออนไลน์ ได้แก่
– การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
– การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) โดยทางโรงเรียนสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ โดยไม่ต้องรอการจัดพิมพ์และจัดส่งจากคุรุสภา

 

ที่มา ศธ. 360 องศา