คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้

2594
คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้
คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้

คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการอบรมของคุรุสภา ซึ่งเปิดระบบการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมงวิทยฐานะ ว21 ได้ รอบที่ 6 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 มาฝากทุกท่านครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้
คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง เปิดให้อบรมผ่าน www.วันครู.com ตามระยะเวลาที่กำหนดและได้รับเกียรติบัตร โดยเปิดให้ลงทะเบียนครบ 3 รอบ แล้วนั้น ด้วยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาอย่างท่วมท้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอเปิดรับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพออนไลน์ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 เพิ่มรอบ จำนวน 3 รอบ โดยครั้งนี้จะเป็นรอบที่ 6 ซึ่งคุณครูสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ตามความสนใจ

อบที่ 6 ลงทะเบียนวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรฯ ได้แก่ การศึกษานิทรรศการ การฟังปาฐกถา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสวนา  ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 แล้วตอบคำถามและส่งงาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนอบรม รอบที่ 6 ได้ที่นี่!

คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้
คุรุสภา เปิดระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ นับชั่วโมง ว21 ได้

โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่คุรุสภากำหนด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/wankru64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.co.th

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา