คุรุสภา เล็งเปิด 3 หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

811

คุรุสภา เล็งเปิด 3 หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คุรุสภา เล็งเปิด 3 หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภา เล็งเปิด 3 หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพิ่มเพื่อน

คุรุสภา เล็งเปิด 3 หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู (Core Teaching Practice) และ Module 2 การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคณาจารย์ในสถาบันผลิตครู
2. หลักสูตรสร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างไร…ให้โดนใจเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 การออกแบบสื่อวีดิทัศน์ และ Module 2 ผลิตและนำสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู
3. หลักสูตรปลดล็อกศักยภาพผู้เรียนไร้ขีดจำกัดด้วย “QUICKsteps” จำนวน 58 ชั่วโมง ประกอบด้วย Module 1 จิตวิทยาพัฒนาการและหลักพื้นฐานของ QUICKsteps Module 2 แนวทางการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านภาษาแบบ QUICKsteps และ Module 3 จำนวนและการดำเนินการ แบบ QUICKsteps

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ที่นี่