Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“คุรุสภา” เห็นชอบตั้งสถาบันคุรุพัฒนา อีกไม่เกิน 2 เดือนได้เห็นโครงสร้าง

Advertisement

วันนี้ (16 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะมีอิสระทางวิชาการ ซึ่งสถาบันนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของการครอบคลุมคุณภาพการผลิตครูทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว ไม่ค่อยมีหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านวิชาการครูว่าต่อไปหลักสูตรการอบรมแบบไหนถึงจะถูกต้องและเหมาะสม  ทั้งนี้การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ เพราะไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไร เนื่องจาก พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  กำหนดไว้อยู่แล้วจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาครู

Advertisement

” ผมได้มอบหมายให้คุรุสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดำเนินการวางขอบเขตหน้าที่ โครงสร้างการทำงาน และการบริหารจัดการ  เพื่อให้การจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนามีประสิทธิภาพสำหรับครูมากที่สุด” รมว.ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/562199

Advertisement

You might also like