คุรุสภา เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับ การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

962

คุรุสภา เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

คุรุสภา เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับ การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2
คุรุสภา เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับ การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารจาก คุรุสภา เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็น ผังการสร้างข้อสอบ
(Test Blueprint) สำหรับ การทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 รายละเอียดด้านล่างนี้

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน 53 วิชา ซึ่งเป็นผังการสร้างข้อสอบที่เตรียมการเพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อสอบ สำหรับการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564

โดยในการจัดทำผังการสร้างข้อสอบฯ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอนในวิชาที่ได้ดำเนินการจัดทำผังการสร้างข้อสอบฯ จากสถาบันอุดมศึกษาในหลากหลายสาขาวิชามาร่วมดำเนินการสำหรับองค์กรประกอบสำคัญของผังการสร้างข้อสอบ ประกอบด้วย มาตรฐานฯ/สมรรถนะฯ/ผลลัพธ์การเรียนรู้ ขอบข่าย/ประเด็นการทดสอบ นน้ำหนัก ระดับการวัดและน้ำหนัก

คุรุสภา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการทดสอบฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบดังกล่าว จากนิสิตนักศึกษา อาจารย์ในสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาในการสร้างข้อสอบต่อไป

จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านทาง Google Form ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVrpFkG7LcGjLuu3EiSnljoPu-fP3iaPQ3vUIGzxRDs4jQ7g/viewform และศึกษารายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา ได้ที่ https://drive.google.com/uc?id=1JHEs921v1z__lCk4wcWBYxlUL0vjvWYP&export=download ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

คลิกที่นี่ !! ร่วมแสดงความคิดเห็นผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2

 

คลิกที่นี่ !! รายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 53 วิชา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  คุรุสภา