วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาคู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 - 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

 

คู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 - 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญที่ทําให้ทราบว่า สถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด และมีจํานวนห้องเรียนเท่าใด ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแผน ในการรับนักเรียน และกําหนดเป้าหมาย จํานวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ จะเป็นแนวทาง ในการกําหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และทําให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนําไปใช้เป็นกรอบ ในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับ ” การขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ได้ที่นี่

คู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 - 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทํา คู่มือการจัดทําแผนชั้นเรียน เต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปี ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้ในการดําเนินการ จัดทําแผนชั้นเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าวสนใจเพิ่มเติม เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments