วันอังคาร, มีนาคม 5, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูคู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

Advertisement

คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดทํา คู่มือ การดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงาน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

รายละเอียดคู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

คู่มือการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2565 แนวทางในการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของ สพฐ.

Advertisement

การให้บริการอาหารกลางวัน เป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับ เด็กในวัยเรียนระดับปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในราคามื้อละ 21 บาทต่อคนต่อวัน ตลอดปีการศึกษา จำนวน 200 วัน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments