คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

4213

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม   มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและเป็นคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ทำให้ครูธุรการหลายท่านที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  อาจมีข้อติดขัดในการปฏิบัติงาน เว็บครูอัพเดตจึงขอนำเสนอ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  ให้ท่านได้ดาวน์โหลดคู่มือไปศึกษากันครับ..

คลังความรู้เพิ่มเติม  คลิกที่นี่..

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน คลิกที่นี่..

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  https://www.loadloei.com/