คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

1571

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA แนวทางการประเมิน PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง แจ้งเกี่ยวกับคู่มือการประเมิน แนวทางการประเมิน PA วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
คู่มือการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งครู ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ที่ 1 : https://drive.google.com/

ลิงก์สำรอง : แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ตำแหน่งครู

เพิ่มเพื่อน

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ที่ 1 : https://drive.google.com/

ลิงก์สำรอง : แนวทาง PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ที่ 1 : https://drive.google.com/

ลิงก์สำรอง : แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่

ลิงก์ที่ 1 : https://drive.google.com/

ลิงก์สำรอง : PA ผู้บริหารการศึกษา

พร้อมทั้งสามารถอ่านรายละเอียดหนังสือฉบับดังกล่าวจากเนื้อหาด้านล่างครับ

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ตัวอย่างไฟล์ pa แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลง PA

คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง
คู่มือการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง
คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง
คู่มือการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง

ขอบคุณที่มาจาก :

>>> หนังสือ สพฐ. ว 411 ลว 20 ม.ค.65

>>> QR Code แนวทางการดำเนินการฯ